Musikvideos

När vi är ute på föreningar spelar vi mest covers och musik man känner igen.


Här presenterar vi vår egen musik med fina musikvidoes, inspelade av Trollhättans videofilmare. Musiken är producerad av Jerry Sillah i Göteborg och Anders Larsson i Dals Rostock.

 
Tid, Mellerud Cruise och Allsång spelades in i Köpmannebro sommaren - 2019

Hålligång spelades in i Håverud vintern - 2019. Bikini och Passion spelades in 2020 av Albin Dahlbom.